1. YAZARLAR

  2. Aykut Onur KALAYCI

  3. DEMEMİŞ MİYDİM ‘YARGININ SOPASI İNECEK’ DİYE..
Aykut Onur KALAYCI

Aykut Onur KALAYCI

Yazarın Tüm Yazıları >

DEMEMİŞ MİYDİM ‘YARGININ SOPASI İNECEK’ DİYE..

A+A-

 

DEMEMİŞ MİYDİM ‘YARGININ SOPASI İNECEK’ DİYE

 

GÜMRÜK - ANTREPOLAR - 15 TEMMUZ'CULAR

 

Falcı değilim, doğa üstü özelliklerim de yok geleceği göreyim.. Derseniz ki bir önceki yazınızda nereden bildiniz o zaman 'Yargının sopasının gümrüğe ineceğini' Eee.. orası da meslek sırrı söyleyemem. Gerçekten de ne yazmıştık bir önceki yazımızda ' Duyumum odur ki yargının sopası yakında ensenizde kırbaç gibi patlayıverecek. Sopa yalnız. Mersin de mi inip kalkacak? Belki uykunuz kaçacak ama Mersin’de havaya kalkıp indikten sonra Urfa’ya oradan da taa Ankara’ya, İstanbul'a ulaşacak bilmiş olun.. Yok…! Uzun süre sonra değil, yakınlarda… yakınlarda…'

 

Henüz bir hafta geçti, geçmedi bizim İstanbullu çocuklar savcı beyin emriyle ilk startı verdiler. Adresler İstanbul, Mersin, Konya, Adana, Yozgat. İşin nevi sigara kaçakçılığı. Yani PKK'nın gelir kaynağı. Gözaltı sayısı 49. Şuan yakalanan 35. Gözaltına alınanlar arasında gümrükçüler de var. Şüphelilerin arasında gümrükçüler var. Soruşturma halen sürüyor ve sürecek. Operasyonlar devam edecek. (Not: Soruşturmanın sağlıklı seyri açısından şimdilik bu konuyu kapatıyorum. İleri de devam edeceğiz.)

 

Sevgili okurlarım, bu yazımızda önemli bir konuya daha değineceğiz. Gümrük, antrepolar ve buralarda oynatılan atlar.

 

Yazı uzun, yazı teknik izninizle hemen başlamak istiyorum:

 

Gümrük 93 - 107 madde yönetmeliğin 277-346 maddeleri arasında değerlendiriliyor tebliği ile işletme esasları zaman içinde belirlenmektedir. Kelime anlamı ile eşyaların konulduğu, korunduğu, tekrar alınabildiği yerlerdir. 2017 yılı değişiklikleri ile açılış ve işleyişleri kayıt altına alınmış yeni bir düzen getirilmeye çalışılmıştır. Eski tarihlerde kaleler, kervansaraylar birer antrepo görev görmüşler. Buralara ulaşım, hareket, varış, koruma, korunma için kolaylıkla garantiler sağlanmış transit işlemleri düzenlenmiştir. Kervanlar bugünkü Transit İşlemleri gibi düzenlenmeye çalışılmıştır. Nihai Barış noktaları belirlenmiş, başka noktaya boşaltma izni verilmemiş, varış noktalarındaki hanlarda eşyalar açılmış vergilendirilmiş yüklenmiştir. Deniz yolunda da gemilere aynı düzenlemeler uygulanmıştır. Binlerce yıldır aynı işlemler yapılmaktadır, kuralları açıktır. Kısa başlıklarla hareket, varış, tahliye, koruma, yükleme, belge, transit, vergilendirme aşağı yukarı başlıklara farklı isimler verilse de işlemler aynı ya da benzerdir.

 

TASİŞ'TEN ÖZEL SEKTÖRE…

 

Bu kuralları tarihte en çok kullanan ve ilk çıktığı yer Anadolu'dur. Hatta Transit'in kitabının yazıldığı yer, antreponun kitabının yazıldığı yer Anadolu'dur. Biz bu kuralları o çoklukta kullanmışken, hukukumuza ne kadar sokmuşuz o soru işaretidir.

Antrepo işletmeciliği önceleri yapılmaya çalışılmış bu görev TASİŞ, DDY, DLHM işletmelerine yaptırılmaya çalışılmış, alınan dış kredi taahhütleri, bütçelendirme, işletme ve daha birçok nedenden sistem 1980'li yıllarda tıkanma yaşanmış. Yatırımlar yapılmamış sistem iyice tıkanmıştır.

Özel antrepolar 1990'lı yılların başında ortaya çıkmış.

Kamu işletmeciliği açmazları Özel sektöre yatırımları ile giderilmeye çalışılmış. Kamu işletmeciliğinin açmazları özele devredilmiş özel sektör ilk ve sonraki uygulamalarında yapısal ve sistemsel birçok operasyon Gümrük teşkilatına yapılmış, birçok acılar yaratmıştır. Serbest bölgeler, geçici depolama yerleri, antrepolar, gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları, Posta İşletmeleri tasfiye ve kaçak eşya depoları olarak baktığımızda ve ayrıca Lojistik merkezleri olarak yeni eklentileri yaptığımızda eşyanın depolanması girişi, çıkışı, kayıtları, transiti, vergilendirilmesi ne kadar önem arz ettiği açıktır.

 

ÖNEMLİ OLAN NEDİR?

 

Önemli olan eşyanın Transitte ve Depolamada kayıtlara yanlış girmemesi zamanında girmesi, eşyanın değişmemesi, giriş-çıkış belgelendirilme ile tastiklenmesi, vergilendirme ve bütün kayıtların açık aleni zamanında yapılması temel esastır. Biz bu işlemleri kime yaptırıyoruz dersek işletici yükümlü memur ikilisi ile ilk çözmeye çalışıyorduk. 2007'de Milat yaşadık.

işletici-yeminli gümrük müşaviri ikilisine işlemleri devir ettik. Mevzuat temeli olmadan yapılan bir devirdi. 2012-2013 yılında bu sistemi patlatıp bozduk. Mevzuat altyapısı olmayan bir sistem işlemez bozulurdu her zaman. Nasıl bozuldu derseniz, işletici YGM ve stajyer üçlüsü ile bozuldu. Kayıt yok, kontrol yok, belgelendirme yok, takip yok, giriş çıkış yok, o kadar çok yoku olan sistem bozulmaya ve yok olmaya mahkûmdur.

YGM’ler işe gelmiyor otellerde ve yatlarda dolaşıyor imza yetkisi ve hiçbir yetkisi olmayan stajerler güya kayıt ve depoda görünüyor; tabi hiçbir kayıt yapılmıyor. İdare kontrol etmiyor, bölge müdürlükleri bakmıyor, Ankara Teftiş ve idare takip ve denetimle ilgili görevi ve hukuki altyapıyı oluşturmuyor.

 

OTELLER DE VE YATLARDA BU İŞLER OLMAZDI!

 

Tabii bir patlama iki üç operasyonlardan bazıları ve önemlileri ithal içkilerde bandrol tespiti. Büyük hacimli şişelere küçük hacimli bandrol yapıştırılması, Antrepo içi elleçlemelerde 1 litre şişeye 0,20 cl etiket takılması. Bu işlere stajyer mi bakacak YGM mi işletici mi. Tabii üçü de bakmadı açmadı otellerde yatlarda bu işlemler olamazdı.

Bir diğer olay antrepoya transit gelen aynı cins eşya antrepo içinde numune eşyayla aynı denilip yüzlerce tır farklı eşya çekilip rant temin edilmesi, Antrepo içindeki eşyaların değiştirilmesi. Antrepo dışına işleme faaliyeti var denilip çıkarılıp bir daha getirilmeyen eşyalar. Bu onlarda durum tespit edilebilen tespit edilemeyenler cabası. Transit ve Antrepo evraklarının çakışmayanlarda takip edilmemiş idare, bölge Ankara teftiş tarafından işlem yapılmayanlar kapatılanlar hariç. Bu durumlar tespit edilebilenler. Stajer YGM, kayıt dışı çalışmayı hazırlayan uygulayan açık tutan, körükleyen Ankara uygulamalarıdır.

 

BİR SUÇLUDA AVRUPA BİRLİĞİ'DİR!

 

15 Temmuz'u hazırlayanlar ortakları PKK'lılar hep beraber bu açılımı gümrüğe yaşatmışlardır. Ankara hep Kervan yolda dizilir, dizilmezse sorumlu gümrüktür. Sorumlu da yoksa ki her zaman yoktur bu durumda hemen Nasrettin Hoca’ya başvurulur. Yok ve hiç Sorulur hocanın cevabına göre halının altındaki yok ve hiç bulunur işler öylece açık Yok hiç olarak bırakılır.

Bir suçlu da Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği talimat vermedi veya verdi mantığı ile taşra ve gümrükte iş yapanlar kandırılmaktadır. Hiçbir zaman tarihte ve bugün de AB Hacı Babanın hayrına bir ülkeye talimat ve mevzuat vermemektedir. Sadece önce kendi çıkarı ön plandadır. Sonra ortak menfaat ortaya çıkmaktadır. Gelelim 2015-2017 yıllarına yine eski düzene dönüş işletmeci - memur Antrepolara sorumlu atanmış fakat YGM’ler rantın tadını unutmayarak memurların işine göz dikmiş eski düzendeki tatları tekrar alırız yaşarız diye 2017 yılında tekrar YGM - işletmeci Antrepo düzeninin başına getirilmiştir.

Önce stajyer yoktu. İkinci de idare biraz uyanmış güya düzenleme yapmıştı. Fakat idare yine dayanamamış ve stajeri yine işin içine sokarak çözülmeyi bozulmayı yeniden Ankara'nın eliyle hızlandırılmıştır.

Antrepolarda iki genel, iki özel Antrepo bir YGM tarafından idare adına işlemleri yapılabilmektedir.

 

ÇORBA HALİNE GELMİŞTİR

 

Aynı bölgede bir YGM 2 genel 2 özel 4 Antrepo ya nasıl takip ve kayıt altına alır derseniz o soru açıktadır. Böyle bir şans fiilen yoktur. Kendisi antrepoların dolaylı temsilcisidir. Genel antrepolarda işlemler hem antrepocu hem de yükümlülükler adına yapılmaktadır. Bu işlemler kanunen müşavirler ve yardımcıları yapabildiği kanunda açık olmasına rağmen Ankara bu maddeyi sulandırıp, birazda çorba halinde araya stajeri sokmuş 2007-2013 arasına kısmen dönüş zemini hazırlanmıştır. Ankara’nın diğer yaptıklarına bakacak olursak antrepolarda Mevzuatta olmamasına rağmen genel elleçleme izni verilmesini sağlayarak el işlemeleri sistem dışına kısmen çıkarmıştır.

Ankara aynı cins eşyayı getiren mükelleflere eşyalarını antrepolara sokmadan ithal izni vermiş, onlarca yüzlerce aykırılık, firmaların suiistimali yaşanmasına rağmen bu maddenin işlerliğini devam edilmiş ve edilmektedir. Her gün tespitler yapılmakta fakat bu işleyiş devam ettirilmektedir.

 

HUKUKEN YAPIYOR GÖRÜNMEKTEDİR

 

Akaryakıt antrepoları vergilendirme açısından ekonominin maliye, gümrüğün, Enerji Bakanlığı'nın en önemli yerleri arasında birinci olmasına rağmen iş yükümlülüğünü bütün bakanlıklar gümrüğe, gümrükte bir gümrük memuruna atmaktadır. Buradaki işlemler başlıklarıyla bakacak olursak Transit varış, hareket, tahliye, boşaltma, depolama, laboratuvar, teminat, aktarma ölçme ithalat markalama satış hepsini bir memur 7/24 yapmakta; kısaca hiçbiri mi yapamamaktadır. Hukuken yapıyor görünmekte, fiilen böyle bir durum mümkün bulunmamaktadır. Herkes bu durumu bilmekte görmek istememektedir.

Geçici depolama yerleri bir gümrük memuruna 7/24 zimmetli iş yaptırılmaya çalışılmakta onlarca yüzlerce binlerce işlem belge kontrolü yapılmadan gümrük memuruna yaptırılmaktadır. Deniz ve hava yolu geçici depolama yerlerinde transit kayıtları gümrük idaresine verilmemektedir. Sebebi İstanbul AHL'de Transit uçakta kayıtlarda olmayan altın yakalaması olduktan sonra Ankara 15 Temmuz’u hazırlayanlar memur yakalanmasını engellemek için yükümlü beyan kayıt mecburiyetini Transit işlemlerde denizde ve havada kaldırmıştır. Şimdi hava ve deniz limanlarında, Transit kayıtları beyan ve takip mecburiyeti kalkmıştır. İzmir Alsancak ve Haydarpaşa'da kayıp mecburiyeti ne kadar uygulanıyor, sorarsanız sıfırdır.

YGM sisteminde YGM’ye yer alan avans kazandırmak için memurların mesai, yolluk, harcırah bedelleri kaldırılarak o bedel YGM tarafından ücret olarak ödenmektedir. YGM’lerin aldıkları ücretler, memurlara ödenen ücretlerin en az 10 katıdır.

 

ANKARA ELİYLE KURBAN EDİLENLER…

 

Her antrepoda YGM mecburiyeti olduğu halde, Ağrı'daki antrepolara neden YGM bulunmamakta ve kullanmamaktadırlar. Negatif işlemlerde çözüm hemen Ankara'dan gümrük memuru verilsin denilmiş. Buralarda memurlar Ankara eliyle kurban edilmiştir. Burada onlarca memurlar hakkında yasal işlem yapılmış, bu yol açan Ankara ve imzası bulunan kişilere hiçbir işlem yapılmamıştır.

Şimdi aynı şekilde Hakkari'ye de antrepolar yapılmak isteniyor. İzin verecek Ankara Hakkâri nüfusu ile orantılı iş yapsa bir antrepo bile işlemez.

Urfa'daki antrepolar bugüne kadar hiç değerlendirilmiş mi derseniz, bir sihirli el Urfa'da hiçbir negatiflik yok hâlbuki herkes tarafından bilinen o ki hikâye.

Hani gaz ithalatını antrepolardan yapacaktık. Ölçümleri tam olacaktı. Ankara'da hiç bir çalışma yok. Tabi ki EPDK, maliyede ölçüsüz basitleştirmeye Yallah devam

Gaz ithalatı boru hattı ile yapılan işlemleri evrakları Ankara'dan Takip ediliyor, bir soruda Açık kalan vergileri yatırılmayan, takip edilmeyen kaç tane beyanname bulunmaktadır. Bu beyannameleri takibat neden yapılmamaktadır. Buna verilecek cevap onlarcadır. diyebiliriz gümrük idaresinde altından en üstüne kadar verilecek cevap ve cevap verecek kimse bulamazsınız.

Bir örnek Yalova'da özel bir firmaya ait şartlara uymayan İzmit'te bulunan 100 küsur kilometre Antrepo için Ankara nasıl izin verilmiş, neden İzmit’e bağlanmamış sistem dışına çıkılmıştır.

 

GÖRMEZLİKTEN GELİNMEKTEDİR

 

Başka bir soru geçici depolama yerleri liman takip sistemleri, konteyner takip sistemleri, mecbur olduğu halde ne kadar işlemekte ya da işlememektedir. Verilecek cevap %40 - %50 işlemektedir. Ankara ve bölge idareleri bu durumu görmekte, saklamakta, görmezlikten gelmektedir.

Aynı durum antrepolarda mevcut YGMS sistemi ne kadar işletilmektedir. YGM’lere mevzuatta olmayan avans verilmiş, 7 gün kayıt mecburiyetinden muaf tutulmuşlardır. Bu avans memurlara verilmemiş firmalar ve YGM ayıplarını örtsün diye avans verilmiştir. Fakat stok kayıp mecburiyeti ve YGMS sistemi çalışmamak'ta farklı süre mecburiyeti işi karıştırmaktadır. Bu karışıklığın çözümsüzlüğün sorumlusu yine Ankara’dır.

 

-15 TEMMUZCULAR VE ORTAKLARI-

 

Daha antrepolara kamera ve ölçüm mecburiyeti 2016 yılında konuldu sistem bilerek eksiklik üretti.

Ankara hilkat garibini kendi yaratıyor olanlar taşradakilerine oluyor.

Ebu Hanife'nin büyük alim oluşunun birinci sebebi, kendisine 30 bin olay hakkında başvuru yapılıyor kendisi 300 bin yorum üretip sonucunu halka yazılı sunması ile büyüklük sıfatını kazanıyor ondan daha üstün kişiler oluyor ya yorum ya da yazı eksikliğinden dolayı silinip gidiyor.

İşte bu olayı antrepolara uygularsak;Mevzuatı Avrupa Mevzuatı deyip bozarsak, eşit, adil, çoğulcu bir yazılım yapmazsak 15 temmuzcular diğerlerini işin içine sokarsak daha çok sistem tıkar, memur yakarız. Köprülerin altından 15 Temmuz'cular ve ortakları çok sular akıtıp bizler bakarız.

                           .............................................................................................................................

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
45 Yorum