1. YAZARLAR

  2. Aykut Onur KALAYCI

  3. BAKIN O DAVADA ‘YARGI’ NE DEDİ?
Aykut Onur KALAYCI

Aykut Onur KALAYCI

Yazarın Tüm Yazıları >

BAKIN O DAVADA ‘YARGI’ NE DEDİ?

A+A-

BAKIN O DAVADA ‘YARGI’ NE DEDİ?

 

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi Esas No: 2021/971 ve Karar No : 2021/2835 karar numarası ile Mersin Gümrüğü'nde yaşanılan ve yerel mahkeme olarak Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava hakkında önemli bir karara imza attı. Olayda malen sorumlu olarak tuttuğu Petrol Ofisi Anonim Şirketi'ni de bağlayan karar her zaman olduğu Etki Haber'e ve onun yazarı bendenize geldi.

SUÇLAMALAR NEYDİ ?

 

'Kaçakçılık Suçunun Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanarak İşlenmesi, Resmi Belgede Sahtecilik, İzin Alınmadan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinden Satışa Arz Etme, Bulundurma, Satın Alma, Taşıma, Saklama, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği' suçlarının işlendiği iddiasıyla yapılan duruşmalarda 'kanunun kestiği parmak acımaz misali' hak eden hak ettiği cezayı aldı.

AYRINTIYA DİKKAT !

Ya da başka bir anlatımla mahkemenin verdiği karar üst mahkeme tarafından onandı. Kararda şu ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi kaçakçılık olaylarına bakan MERSİN 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda olaya adı karışan görevliler hakkında Yargıtay yolunun kapalı olduğunu, neden kapalı olduğunu maddeler halinde belirtti.

 

Daire ayrıca neden istinaf başvurularının reddine karar verdiğini de ayrıntılı olarak yazıya döktü. Karar hakkında yorum yapmak ya da Yüce Türk Yargısı'nın verdiği kararın doğruluğunu yanlışlığını tartışmak ne bana, ne de başkasına düşer.

 

Bu nedenle karar metnini aynen siz okuyucularım ile paylaşıp her zaman olduğu gibi yorumları da sizlere bırakacağım...
 

BUYURUN SAYIN OKURLARIM:

T.C.

ADANA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

Esas No : 2021/971

Karar No : 2021/2835

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Mersin 1.Ağır Ceza Mahkemesi

KARAR TARİHİ : 22/10/2020

NUMARASI : 2019/305 (E) ve 2020/289 (K)

KATILAN : Mersin Gümrük Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. Hasan ERDAL

MALEN SORUMLU : Petrol Ofisi Anonim Şirketi

VEKİLLERİ : Av. Ezgi ORUÇ,

SANIK : Abdulkadir GÖKDEMİR

MÜDAFİ : Av. Mürsel ÇİÇEK

SANIK : Halil KOŞAR

MÜDAFİ : Av. Şeref DEDE

SANIK : Halit KIRLAKOÇ

MÜDAFİ : Av. Şeref DEDE

SANIK : Rafet AKTAŞBAK

MÜDAFİ : Av. Şeref DEDE

SANIK : Mehmet EKTİ

MÜDAFİ : Av. Gülsen TOPÇUOĞLU

SANIK : Mustafa BİRLİK

MÜDAFİ : Av. Gülsen TOPÇUOĞLU

SANIK : Ramazan LAÇİN

MÜDAFİ : Av. Kemal ÜNER

SANIK : Sibel Fatma ELEKDAĞ YEŞİLTEPE

MÜDAFİ : Av. Tuğrul BİGA

SANIK : Evrim Barmanbek ERÇOLAK

MÜDAFİ : Av. Şeref DEDE

SANIK : Haşım ADIYAMAN

SANIK : Musa SOYDAN

SUÇ :Kaçakçılık Suçunun Meslek Ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanarak İşlenmesi, Resmi Belgede Sahtecilik, İzin Alınmadan

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinden Satışa

Arzetme, Bulundurma, Satın Alma, Taşıma, Saklama,

Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği

SUÇ TARİHİ : 01/05/2018

1/8

 

HÜKÜM : Sanıklar Abdulkadir Gökdemir, Evrim Barmanbek Erçolak, Halil Koşar, Halit Kırlakoç, Haşım Adıyaman, Mehmet Ekti, Musa

Soydan, Mustafa Birlik, Rafet Aktaşbak, Ramazan

Laçin, Sibel Fatma Elekdağ Yeşiltepe Yönünden

Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçundan Beraat

Sanıklar Abdulkadir Gökdemir, Haşım Adıyaman, Mehmet Ekti, Musa Soydan, Mustafa Birlik, Ramazan Laçin, Sibel Fatma Elekdağ Yeşiltepe

hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat

Sanıklar Halil Koşar, Halit Kırlakoç, Evrim Barmanbek Erçolak, Rafet Aktaşbak Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Ayrı Ayrı 2 Yıl 6

Ay Hapis Cezası

İSTİNAF BAŞVURU

TARİHİ : Malen Sorumlu Petrol Ofisi - 28/10/2020

: Katılan Vekili - 27/10/2020

: O yer Cumhuriyet Savcısı - 23/10/2020

:Sanıklar Halil Koşar, Halit Kırlakoç, Evrim Barmanbek Erçolak ve Rafet Aktaşbak Müdafi - 26/10/2020

 

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Sanıklar Evrim Barmanbek Erçolak, Halit Kırlakoç, Rafet Aktaşbak, Sibel Fatma Elekdağ Yeşiltepe ve Halit Koşar hakkında gümrük kaçakçılığı suçundan verilen beraat kararına karşı Cumhuriyet Savcısının, tüm sanıklar hakkında kaçakçılık suçundan verilen beraat kararlarına karşı Katılan Vekilinin ve suç konusu eşyanın karar kesinleşinceMalen Sorumlu Şirkete iadesine ilişkin karara Malen Sorumlu Şirket Vekilinin yapmış olduğu istinaf başvurusunun incelenmesinde;

 

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

09.10.2010 tarih ve 27754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2. Maddesi ile Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinin 1. Maddesi ""(1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Haziran 2010 tarihli "TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur." şeklinde değiştirilerek otomotiv yakıtlarında kükürt oranının10 mg/kg ın altında olması öngörülmüştür. Bu ürünün gümrük tarife istatistik pozisyon kodu2710.19.43.00.11 olarak belirlenmiştir.

30.04.2018 günü saat 18.00 itibariyle malen sorumlu şirketin 1 numaralı antrepo tankında bulunan akaryakıtın kükürt oranının standartların üstünde olduğuna ilişkin Mersin Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne ihbarda bulunulmuştur.

İhbar üzerine malen sorumlu şirkete ait 1 ve 21 numaralı tanklardan 01.05.2018 günü saat 18.00 sıralarında numuneler alınmış yapılan analizde tanklarda bulanan yakıtın TS EN 590 standardına uygun yakıt olduğu, kükürt oranının standartlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

İhbarcı şahsın ısrarı üzerine 04.05.2018 günü 1 numaralı tanktan alınan numune üzerinde yapılan analizde kükürt oranı 12.4 PPM olarak standartların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

İntertek Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 12.06.2018 tarih ve 125/18 sayılı yazılarından bu tespitlerden önce 1-) 21.04.2018 tarihinde 01 numaralı tanktan alınan 2/8 numuneler üzerinde 10207/18-MERLAB numarası ile yapılan analizde tankta bulunan akaryakıtta 11.09 ve 13.2 ppm arası standartların üstünde kükürt oranı bulunduğu, 2-) 10207/18-MERLAB analiz raporunda malen sorumlu şirket adına19.04.2018 tarih ve AN207 sayılı antrepo beyannamesine konuSperchios gemisinde bulunan akaryakıttan alınan numunelerde kükürt oranının 7.4ppm olarak standartlara uygun olduğunun tespit edildiği, 3- 20.04.2018 tarihinde 10726/18/MERLAB analiz raporundamalen sorumlu şirket adına19.04.2018 tarih ve AN208 sayılı antrepo beyannamesinekonu Sperchios gemisinde bulunan akaryakıttan alınan numunelerde kükürt oranının7.5ppm olarak standartlara uygun olduğu, 4- 11989/18/MERLAB analiz raporunda 21.04.2018 tarihinde 1 ve 21 numaralı tanklardan alınan karışım numunenin analizinde kükürt oranının 10.6 ppm olarak standartlara uygun olmadığının tespit edildiği, İlgili genelgeye göre beyanname düzenlenirken akredite kuruluş analiz rapor sunulacağı yönünde beyanın yeterli olması nedeniyle beyanname sırasında standartlara uygunluk içeren raporların sunulduğu, bu raporlar nedeniyle yeni bir inceleme yapılmadan eşyanın GTİP kodunun buna göre belirlendiği bildirilmiştir.

Standartlara uygun olmayan akaryakıtın 2710.19.46.00.29 GTİP (Mineral maddeler motorin)kodu olması gerekirken 2710.19.43.00.11 GTİP (Mineral maddeler-diğerleri) kodlu olarak bildirildiği ancak Gümrük İdaresince bu farklılığın her hangi bir vergi kaybına yol açmadığı bildirilmektedir.

2710.19.46.00.29 GTİP kodlu mineral yağlar, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe 18.03.2015 tarihinden sonra "akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri" olarak tanımlanarak eklenmiştir. Bu tebliğe göre 2710.19.46.00.29 GTİPkodlu akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin serbest dolaşıma girebilmesi yine tebliğde belirtilen ayrık durumlar hariç Enerji Piyasası düzenleme Kurulunun uygunluk yazısına bağlı tutulmuş, yurt içinde başka kişilere devri de koşullara bağlanmıştır.

Diğer taraftan içerisinde 06.04.2018/AN000184 tarih ve sayılı antrepo beyanı ile Rusya Federasyonundan Maria M gemisi ile getirilip boşaltılan 570.318 Kğ, tesis borularında kalan 70.318 kğ motorin ile birlikte2710.19.43.00.11 GTİP li motorin bulunan 1 numaralı tanka veayrıca 21. Numaralı tanka Vitol firması tarafından Petrol Ofisi A.Ş. Adına düzenlenmiş 12.500.000 ton yakıtı temsil eden 18.04.2018/S1804201806 tarih sayılı ve 1.917.108 ton yakıtı temsil eden 13.04.2018/S1304201803 tarih sayılı faturalar ve ek belgeler ile 18.04.2018/18330600IM000046 özet beyana,19.04.2018/AN000208 tarih-sayılı antrepo beyannamesine istinaden M/T SPERCHOİS gemisinden 1 numaralı tanka 7.541.946, 21 numaralı tanka 6.881.177 kğ motorin boşaltılmıştır. Boşaltma işlemi 19.04.2018 günü başlamış 24.04.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Malen sorumlu şirket adına 30.04.2018 tarih ve 183306001M000357sayılı Mehmet Ekti imzalı gümrük beyannamesiyle 570318 kğ 10 ppm dökme akaryakıt beyanı verilerek 1 numaralı tanktan milli tanka transfer izni talebinde bulunulmuştur. Beyannameye eşyanın2710.19.43.00.11 GTİP numaralı olarak Vitol firmasından temin edildiğine ilişkin S0404201801 numaralı fatura ve 09.04.2018 tarihli analiz raporları eklenmiştir.

Vitol firmasının S1804201806 sayılı 18.04.2018 tarihli 12.500.000 ton 2710.19.43.00.11 GTİP li motorini temsil eden faturaya ve 19.04.2018/AN000208 tarih-sayılı antrepo beyannamesine dayanılarak 6.328.330 ve 1.989.700 kğ dökme motorine ilişkin malen sorumlu firma adına Mehmet Ekti imzası ile 30.04.2018 tarihinde 18330600IM000356 sayılı gümrük beyannamesinin verildiği, beyannamede eşyanın Sperchios gemisi ile getirildiği ve 1 ve 21 numaralı tanklarda bulunduğunun bildirildiği aynı gün yine Mehmet Ekti imzalı talep ile beyanname konusu eşyanın T-01 ve T-21 numaralı tanklardan milli tanklara transfer talebinde bulunulduğu, aktarılacak miktarın 8.288.030.00 kğ olacağının bildirildiği görülmüştür.

Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.09.2018 tarih ve 2018/5240 değişik iş sayılı kararıyla 1 numaralı tankta bulunan 8.038.341 kğ eşyaya el konulmuş eşya malen sorumlu 3/8 şirket görevlilerine yediemin olarak teslim edilmiştir.

Malen sorumlu tarafından talep edilmesi üzerine delil tespiti kapsamında Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin2018/36 değişik iş dosyası üzerinden 13.06.2018 tarihinde 1 ve 21 numaralı tanklardan karışım olarak alınan numuneler üzerinde yaptırılan incelemede kükürt oranı 8.8 ppm olarak tespit edilmiştir.

Buna göre kaçakçılık suçu yönünden yapılan değerlendirmede;

01.05.2018 tarihli numune alma tutanağı, davanın konusunu oluşturan 1 numaralı tankta beyanname tarihi itibariyle bulunduğu bildirilen 06.04.2018 tarihinde MARİA M gemisiyle gelen büyük kısmının ithal edilmesi ile tankta kalan 570.318 kğeşyaya ve M/T SPERCHOİS gemisiyle getirilerek tanka aktarılan eşyaya ait 18330600IM000357 ve 18330600IM000356 numaralı serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin kendileri dışında beyannamelere ekli fatura ve belgeler ile dosya kapsamında bulunan akredite kuruluş yazı ve analiz raporlarının sahteliği iddia edilmediği gibi dosya kapsamında bu üç belge dışındaki belgelerin sahteliği hususunda bir delil de bulunmadığından değerlendirmede bu üç belge dışındaki belgelerin doğru olduğunun kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır.

İddianamede dava konusu yapıldığı anlaşılan 1 numaralı tankta,06.04.2018 tarihinde MARİA M gemisiyle gelen büyük kısmının ithal edilmesi ile tankta kalan 570.318 kğmotorin bulunmaktadır. Bu motorinin standartlara aykırılığı tespit edilemediği gibi büyük bir kısmın artığı olup kalan kısmın millileştirilmesinin tamamlandığı anlaşılmaktadır. Bu süreçte bu motorin ile ilgili bir olumsuzluk tespit edildiğine ilişkin bir veri elde edilememiş olmasına göre bu motorinin standartlar uygun olduğunun kabulü gerekmektedir. Yine bahsedilen ve sahteliği iddia ve sabit olmayan belgelerdenbu tanka 19.04.2018 tarihinden itibarenM/T SPERCHOİS gemisiyle getirilen eşyanın aktarıldığı anlaşılmaktadır. Malen sorumlu şirketin bu gemi ile ilgili sunduğu belgelerden, ilişkili fatura kayıtlarından, eşyanın bulunduğu gemi tanklarından alınan paçal numune analizinden ve gemiden yine eşya aktarılan 21 numaralı tanktan aktarım sırasında ve sonra alınan numunelerdeki kükürt oranından, gemiden tanklara aktarılan eşyanın da standartlar uygun motorin olduğunun kabulü gerekmektedir. 01.05.2018 tarihinde bu tanktan alınan numunede bu tankta bulanan motorinin kükürt oranının 7.2 ppm çıktığı, kayıtlara göre M/T SPERCHOİS gemisinden boşaltma işleminin devam ettiği 21.04.2018 tarihinde her iki tanktan paçal alınan numunelerin analizinde kükürt oranının 10.6 ppm çıktığı, Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesince her iki tanktan alınan karışımın da standartlara uygun çıkıp 21 numaralı tanktan alınan yakıtın 1 numaralı tanktan alınan yakıtın kükürt oranını standartların altına düşürdüğü, dolayısıyla 21 numaralı tanktaki akaryakıtını kükürt oranının 1 numaralı tanktaki kükürt oranın altında ve standartlara uygun bulunduğunun anlaşıldığı, gümrük idaresinin 22.11.2021 tarihli talep yazısına göre bu tarihe kadar delil olarak kullanılma ihtimaline göre aynen muhafaza edilen 21 numaralı tankla da ilgili olarakMersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin2018/36 değişik iş dosyası üzerinden 13.06.2018 tarihinde 1 ve 21 numaralı tanklardan karışım olarak alınan numuneler üzerinde yapılan analizde kükürt oranının 8.8 ppm olduğunun belirlenmesine göreM/T SPERCHOİS gemisinden bir bütün halinde 1 ve 21 numaralı tanklara aktarılan üründen 21 numaralı tankta bulunan ürünün kükürt oranının 1 numaralı tankta bulunanın daha altında ve standartlara uygun olduğu anlaşılmakta bu husus daM/T SPERCHOİS gemisinden aktarılan akaryakıtın standartlara uygun kabul edilmesini desteklemektedir.

Ancak 1 numaralı tankta bulunan eşyanın motorin standartlarına uygun olmadığı,2710.19.46.00.29 GTİP li, ithalininEnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmasını gerektiren akaryakıt dışı petrol ürünü olduğu ve gerekli izinler alınmadan bulundurulduğu gelinen aşama itibariyle ihtilafsızdır. Bu durum 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/12 maddesi kapsamında "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan 4/8 veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." hükmünde tanımlanan suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Tankta bulunan motorin standartıdışı mineral yağın varlığını, malen sorumlu şirket; Abu Dhabi National Oil Company Ruwais Rafinerisinden alınan 6.5 ppm ve 6.8 ppm kükürt oranlı motorinin analizleri bu şekilde yaptırılarak 02.04.2018 tarihindeM/T SPERCHOİS gemisine yüklenmeye başlandığını, yüklemenin gemide bulunan tanklardan 8 adetine yapıldığını, geminin rafineriden ayrılışından sonraki seyrine daha sonra vakıf olunduğunu, geminin 04.04.2018 tarihinde Fujairah limanındaM/T Galissas isimli gemiden gemiden gemiye transfer yoluyla ilk yüklemede boş kalan 6 adet tanka 1486 ve 1447 ppm lik kükürt oranı çok yüksek mineral yağ yüklendiğini bu yükün M/T Andremoda gemisine 16- 17.004.2018 tarihinde Port Said limanında 1 ve 2 numaralı gemi manifoldları ile nakledildiğini bu nakilden sonra geminin tahliye devrelerinin temizlenmediğini, buna ilişkin Rochem Enspektörlüğünün aynı tarihli bildirim belgesinin bulunduğunu, geminin Mersin limanına geldiğinde 20.04.2018 tarih ve 10726/18 MERLAB raporu ile gemideki motorinin kükürt oranının standarta uygun 7.5 ppm olarak tespit edildiğini, gemide bulunan malen sorumluya ait motorin için Mersin akaryakıt depolama terminalindeki tankların yeterli olmaması sebebiyle bir kısmının ATAŞ terminaline alındığını,bu tahliye öncesinde de gemide kalan akaryakıt üzerinde yaptırılan analizde 7.4 ppm kükürt oranının tespit edildiğini, gemiden 1 ve 21 numaralı tanklara tahliye sırasında önce 1 sonra 21 numaralı tanka tahliye işleminin yapıldığını bu tahliyede de geminin Port Said Limanındayüksek kükürtlü mineral yağ aktarımında kullanılan 1 numaralı manifoldunun kullanıldığını, tankta bulunan motorinin standartlara aykırı hale gelmesine gemi tahliye devrelerinin temizlenmemiş olmasının yol açtığını bildirmiştir. Malen sorumlu şirket tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığına verilen dilekçe üzerine Öğretim Üyesi Kimya mühendisi Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fükültesine verien dilekçe üzerine öğretim üyeleri DenizUlaştırma İşletme Mühendisliği öğretim görevlileri Doktor öğretim Üyesi Murat Yıldız ve Doçent Doktor Gökhan Karaimzalı özetle 1 numaralı tanktaki akaryakıtın, tahliye devrelerinde yüksek kükürtlü mineral yağ artığı kalan geminin tahliye sırasında bu yağı 1 numaralı tanka boşaltmasındankaynaklanmış olabileceğine ilişkin bilimsel görüş içeren raporlar ibraz etmiştir. Bu raporlarda belgelere göre yüksek kükürtlü mineral yağın tahliyesinden sonra gemide temizlik yapılmadığı ve geminin tahliye sisteminde kalan yüksek kükürtlü mineral yağın ilk tahliyede 1 numaralı tankta bulunan ve sonrasında tanka aktarılan motorini analiz raporlarında belirtilen sonuç çıkabilecek şekilde bozabileceği teyit edilmektedir. Bu açıklamanın aksini gösterir delil bulunmadığından 1 numaralı tankta bulunan motorinin malen sorumlu şirket ve çalışanlarının kastı, kusuru ve bilgisi dışında standart dışı kaldığı kabul edilmelidir. 21.04.2018 tarihinde 1 numaralı tanktan alınan numuneler üzerinde 10207/18-MERLAB numarası ile yapılan analizde tankta bulunan akaryakıtta 11.09 ve 13.2 ppm arası standartların üstünde kükürt oranı bulunduğunun tespit edilmesi dikkate alındığındamalen sorumlu şirketin tahliye sırasında numune alarak standart dışı mineral yağın resmi kayıtlara geçirmesi de bu hususu teyit etmektedir. Bu durumda eşyanın özet beyan ile ithal edilmek istenmesinde bir suç kastı bulunmamaktadır. 21.04.2018 tarihinde 1 numaralı tanktan alınan numuneler üzerinde 10207/18- MERLAB numarası ile yapılan analizde tankta bulunan akaryakıtta 11.09 ve 13.2 ppm arası standartların üstünde kükürt oranı bulunduğunun tespit edilmesinden sonra aynı gün saat 18.00 sıralarında tutanağa bağlanan ihbar, numune değiştirilme ve 04.05.2018 tarihinde tanktaki mineral yağın motorin standartlarına uygun olmadığının belirlenmesinden önce 30.04.2018 tarihindeverilen serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerine bu beyannamenin verilmesinde ve onayı ile ithalat işleminin tamamlanmasında inisiyatif sahibi olan malen sorumlu şirket yetkilileri, bu bağlamda dosya kapsamında ki sanıklardan bu yetkide olduğu anlaşılan Sibel Fatma Elekdağ Yeşiltepe ve eşyanın ön beyannamesi ve analiz işlemlerini takip eden, durumu bilen ve buna rağmen beyannamede imzası bulunan Mehmet Ektinin 5/8 beyanname vermek suretiyle bu tarih itibariyle suç kastı ile hareket ettiği ileri sürülebilir ise de; yargılamanın tüm sürecinde malen sorumlu şirketin 1 ve 21 numaralı tanklarda bulunan akaryakıtını bir bütün ve karışımının standartlara uygun olduğunu ileri sürdüğü, işlemlerde, bu bağlamda antrepo özet beyanında, serbest dolaşıma giriş beyanında ve 30.04.2018 tarihinde eşyanın milli tanka transfer talebinde eşyanın1 ve 21 numaralı tanklardaki akaryakıtın karışımı olarak değerlendirilip beyan ve taleplerde bu şekilde hareket edildiği dikkate alındığında bu işlem ve beyanlarda da suç kastı ile hareket edilmediğinin kabulü gerekmektedir.

Buna göre;

Gümrük idaresi memurları sanıklar Abdülkadir Gökdemir, Musa Soydan, Haşim Adıyaman ve Ramazan Laçin'in suça konu eşyanın gümrük kaçağı olduğunu bilerek hareket ettikleri vebu suçun işlenmesine kasten göz yumdukları hususunda mahkumiyetlerine yeterli delil bulunmadığından atılı suçu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine, diğer sanıkların kaçakçılık suçu işleme konusunda kastları bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi gerekirken;

Suça konu mineral yağın ithalinin izne bağlı olduğu halde izin alınmaksızın yurda sokulduğu ve halen de gerekli izinlerin alınmadığı, mevcut hali ile kaçak olduğu ve taşınması, bulundurulması, satışa arz edilmesi yasak ve suç olduğu, 01.05.2018 tarihinde numune alma işleminin ithalatın tamamlanmasından sonra ihbar üzerine yapılan adli bir işlem olup numune alımının herhangi bir şekle bağlı bulunmadığı göz ardı edilerek, standart dışı mineral yağın başka standartlara uygun akaryakıt ile birleştirilerek standartlara uygun hale getirilebileceği yönünde gerekçe ile sanıkların beraatine karar verilmiş ise de sonuç itibariyle beraat kararı yerinde olduğundan bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Ancak;

Yukarıda izah edildiği şekilde 1 numaralı tankta bulunan suça konu mineral yağ; ithali, satışa arzı, satışı, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması izne tabi ve bu izin bulunmamakla suç konusu teşkil etmektedir. Eşyanın ülkeye girişinde ve ithalat işlemlerinin tamamlanmasında kasıt yönünden bir suç unsurunun bulunmaması, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235/1-c, " Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir." ve 25/4-b maddelerinin "b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eşya, yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade, ilgili kurum ya da kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir." maddelerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Buna göre eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235/1-c ve 4-b maddeleri kapsamında işlem yapılmak üzere gümrük idaresine teslimi yerine malen sorumluya iadesine karar verilmesi,

İsabetsiz, istinaf itirazları bu nedenlerle yerinde isede;

Anayasa'nın 141/son maddesinde yer alan "Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir." düzenlemesine göre bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMK'nın 280/1-a, 303/1-a maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak;

Hükümden "E-)Karar kesinleştiğinde;Verilen kararın niteliği gereği Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13/09/2018 tarih ve 2018/5240 D. İş sayılı kararı ile el konulan A33000117 kodlu Petrol Ofisi A.Ş. Gümrüklü akaryakıt antreposunun 01 nolu tankında bulunan 9.754.085 litre 8.038.341 kg "2710.19.46.00.29" GTIP'indeki eşyanın malen sorumlu Petrol Ofisi A.Ş.'ye İADESİNE," parağrafının çıkarılarak yerine; "Karar kesinleştiğinde;Verilen kararın niteliği gereği Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13/09/2018 tarih ve 2018/5240 D. İş sayılı kararı ile el konulan A33000117 kodlu Petrol Ofisi A.Ş. Gümrüklü akaryakıt antreposunun 01 nolu tankında bulunan 9.754.085 litre 8.038.341 kg "2710.19.46.00.29" GTIP'indeki eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235/1-c ve 4-b maddeleri kapsamında işlem yapılmak üzere gümrük idaresine teslimine"

Ve yine hükme,

"Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 22.11.2021 tarih ve E 49934530-641.03.02 (HYS258712)-00069340020 sayılı yazısından Malen sorumlu şirkete ait A33000117 kodlu antrepoyla bağlantılı T21 numaralı tankta bulunan bulunan 18330600AN000208 sayı ve 19.04.2018 tarihli antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyanın bu dava nedeniyle muhafaza edildiği ve yükümlüsüne iadesinde bir sakınca olup olmadığının sorulduğu anlaşılmakla yazıya konu T21 numaralı tankta bulunan eşyanın dava konusu olmadığı ve delil olarak da muhafazası gerekmediğinden Petrol Ofisi A.Ş.ye iadesine, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin bu hususta Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmasına"

Paragrafları eklenerek CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca HÜKÜMLERİN DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURULARININ ESASTAN REDDİNE,

2-Sanıklar Ramazan Laçin, Musa Soydan, Abdülkadir Gökdemir ve Haşim Adıyaman hakkında sahte resmi belge düzenlemek suçundan verilen beraat kararlarına karşı Katılan Vekili ve Cumhuriyet Savcısının yapmış olduğu istinaf başvurularının incelenmesinde;

Yargılamanın bulunduğu aşama itibariyle bu hükümlere yönelik istinaf incelemesinin esas dosyadan ayrılarak başka bir esas üzerinden yapılması uygun görülmekle bu hükme ilişkin davaların CMK'nın 10. Maddesi uyarınca bu dosyadan tefriki ile Dairemizin yeni bir esas numarasına kaydına,

3- SanıkSibel Fatma Elekdağ Yeşiltepe hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat kararına karşı Cumhuriyet Savcısı ve Katılan Vekilinin, sanıklarMehmet Ekti veMustafa Birlik hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat kararlarına karşı Katılan Vekilinin yapmış olduğu istinaf başvurularının incelenmesinde;

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşılarak, istinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet Savcısı ve Katılan Vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK'nun 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURULARININ ESASTAN REDDİNE,

4-Sanıklar Halil Koşar, Halit Kırlakoç, Evrim Barmanbek Erçolak ve Rafet Aktaşbak hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet kararlarına karşı sanıklar müdafinin yapmış olduğu istinaf başvurusun incelenmesinde;

Sanıkların TCK'nın 37/2 maddesi kapsamındagörevi gereği resmi belge düzenleme yetkisi olan kişiler aracılığıyla "TCK'nın 204/2 maddesi kapsamında kalan birresmi belge" düzenleme suçunu işledikleri kabul edilmesine göre TCK'nın 37/2 maddesi delaletiyle TCK'nın 204/2 maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken olayda uygulama yeri bulunmayan TCK'nın 204/1 maddesi kapsamında cezalandırılarak eksik ceza 7/8 tayini aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından yeniden yargılama nedeni yapılmamıştır. İlk derece mahkemesinin kararında eleştirilen husus dışında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, suçun sübut bulduğu anlaşılarak, istinaf başvurusunda bulunan sanıklar müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK'nun 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURULARININ ESASTAN REDDİNE,

1 numaralı bentte incelenen kaçakçılık suçundan verilen hükmün düzeltilerek esastan reddine ilişkin karar yönünden CMK'nun 291 maddesi uyarınca kararın kararın sanıklara, Malen Sorumlu Şirket Vekiline ve Katılan Vekiline tebliğinden itibaren 15 gün içindeDairemize veya Dairemize iletilmek üzere bulunulan yer adliyesi ceza mahkemelerinden birine veya bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinden birine bir dilekçe verilmesi veya bu mercilerin zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık;

Diğer kararlar yönünden CMK'nın 286/1,2-b-g maddeleri uyarınca KESİN olmak üzere 28/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

YAZAR NOTU

BU KONUYLA İLGİLİ OLARAK, MAHKEMEDE ÇIKACAK KARARLARI DA YİNE İLK OLARAK KÖŞEMDE YAYINLAYACAĞIM.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
41 Yorum