1. YAZARLAR

  2. Aykut Onur KALAYCI

  3. GLOBAL VURGUNUN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
Aykut Onur KALAYCI

Aykut Onur KALAYCI

Yazarın Tüm Yazıları >

GLOBAL VURGUNUN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

A+A-

GLOBAL VURGUNUN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

SAMSUN' DA MÜŞAVİR OYUNLARI

Sevgili okurlarım, akaryakıt ithalatında global teminat ile yapılan trilyonlarca lira değerinde ki vurgun soruşturmamızda yeni bir perde daha arayalım. Yazımızın bu bölümünde, bu çarkın dişlilerinden biri olan gümrük müşavirlerini de mercek altına alalım. Amir, memur, müdürlerin Ali Cengiz oyunlarından sonra bakalım gümrük müşavirleri neler yapmış? Onları da bıkmadan, usanmadan müfettiş raporlarından aynen aktaralım.

SAMSUN'DA NELER OLMUŞ NELER?

EGEOİL firması adına sahte olarak düzenlendiği anlaşılan ve Samsun Gümrük Müdürlüğü'ne ibraz edilerek global teminat sistemine mezkür firma adına kayıt işlemleri gerçekleştirilen 073-VT-012477/13.04.2015 sayı ve tarihli 80.000.000 TL değerindeki teminat mektubu ile 073-VT-012548/08.06.2015 sayı ve tarihli 145.000.000 TL (Rakamları okuyorsunuz değil mi sevgili okurlar?) değerindeki teminat mektuplarının, 7400618/20.04.2015 ve 8568030/12.06.2015 sayı ve tarih ile kayıt altına alınan dilekçe eklerinde Samsun Gümrük Müdürlüğü'ne ibraz edildiği, her iki dilekçede YASA Gümrük Müşavirliği firmasına ait kaşe üzerine atılı imzalar olduğu görülmüştür. Başmüfettişliklerimizce ifadesine başvurulan Gümrük Müşaviri Yardımcısı Z.Y., EGEOİL Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş firması adına, Finans Katılım Bankası A.Ş Caddebostan Şubesince düzenlenen 80.000.000 TL değerindeki  073-VT-012477/13.04.2015 sayı ve tarihli 145.000.000 değerindeki  073-VT-012548/08.06.2015 sayı ve tarihli sayı ve tarihli teminat mektupları ile Samsun Gümrük Müdürlüğü'nde 7400618/20.04.2015 ve 8568030/12.06.2015 sayı ve tarih ile kayıt altına alınan dilekçeler üzerinde YASA Gümrük Müşavirliği firma kaşesi üzerine atılı bulunan imzaların kendisi ile Gümrük Müşaviri B.İ.'a ait olmadığını, işlemleri çabuklaştırılması amacıyla şirket çalışanları tarafından atıldığını, mezkur dilekçelerin Samsun Gümrük Müdürlüğü’ne kendisi tarafından elden teslim edildiğini, daha önceden gümrük işlemlerini takip ettikleri MİMAG firmasının referansıyla EGEOİL firması ile iletişime geçtiklerini, EGEOİL firmasından T. K. ile görüştüğünü, bu kişinin EGEOİL firmasının muhasebe ve dış ticaret departmanlarından sorumlu olduğunu, şirket sahibi ve yetkilisi olmadığını, EGEOİL firmasının gerçek sahiplerini tanımamakla birlikte bu şahıslar ile hiç bir görüşmesi olmadığını, T. bey ilşe yaptığı görüşmelerde şirket sahibinin E.G. isminde bir kişi olduğunu öğrendiğini, EGEOİL firması adına Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğünce global teminat sistemine 144114000000148 numarası ile yatırılan 20.000.000 TL ve 80.000.000 TL değerindeki sanal teminatlar hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığın, söz konusu global teminat mektubu numarasının T.K.tarafından kendisine verilerek, teminat mektuplarının mevcut olduğunu ve bu numara ile beyannamelerin tescil işlemlerini gerçekleştirebileceklerini söylemesi üzerine kendisinin de bu teminat numarasını Gümrük Müşaviri B. İ.'a verdiğini, bu global teminat numarasına istinaden EGEOİL firması adına ilk tescil işlemi gören beyannamelerin gümrük işlemlerini gerçekleştirdiklerini, beyan ve ifade etmiş olup, Gümrük Müşaviri B.İ.'da ifadesi esnasında aynı bilgileri vermiştir..

FİİLE İŞTİRAK ETMİŞLERDİR...

Soruşturma belgelerinden, kaldığım yerden devam ediyorum..'Dolayısıyla;

EGEOİL Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasının sahte teminatlarla, yasal görünümlü olarak ithal edilen akaryakıtın iç piyasa üzerinden tahsil edilen ÖTV ve bu ÖTV'ye bağlı KDV'nin ilgili vergi dairelerine ödenmek yerine haksız gelir elde etmek/yolsuzluk yapmak temel amacı çerçevesinde kurgulandığı, planlı ve organize şekilde oluşturulduğu ve örgütlü bir şekilde faaliyet göstermesi,

EGEOİL firması üzerine sahte olarak düzenlenen ve Samsun Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz edilerek global teminat sistemine mezkur firma adına kayıt işlemleri gerçekleştirilen  80.000.000 TL değerindeki  073-VT-012477/13.04.2015 sayı ve tarihli 145.000.000 değerindeki  073-VT-012548/08.06.2015 sayı ve tarihli sayı ve tarihli teminat mektuplarının idarede 7400618/20.04.2015 ve 8568030/12.06.2015 sayı ve tarih ile kayıt altına alınan dilekçe eklerinde, Samsun Bölge Gümrük Müdürlüğü’ne, Gümrük Müşaviri Yardımcısı Z.Y. tarafından elden ibraz edilmesi,

Her iki dilekçede de YASA Gümrük Müşavirliği firmasına ait kaşe üzerine atılı imzaların yer alması,

EGEOİL Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş adına Samsun Gümrük Müdürlüğü’nde işlem gören toplam 72 adet beyanname muhteviyatı ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin A cetvelinde yer alan motorin cinsi eşyaların ithalat işlemlerinde sahte veya sanal teminatların kullanılması,

Bahse konu beyannamelerin 54 hanesinde YASA Gümrük Müşavirliği Limited Şirketinden Gümrük Müşaviri B.İ.'ın imzasının yer alması karşısında,

Gümrük Müşaviri B.İ.ve Gümrük Müşaviri Yardımcısı Z.Y.'ın ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan motorin cinsi eşya ithalatı kapsamında EGEOİL Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş firması adına Samsun ve Aliağa Gümrük Müdürlüklerinde işlem gören beyannamelerle ilgili olarak; Samsun Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilerek, global teminat sistemine tanıtılan 225.000.000 TL değerindeki sahte teminat mektuplarının kullanılması suretiyle teminata bağlanması gereken ÖTV'nin teminata bağlanmadan ithal edilmesine neden oldukları, bu meyanda sahte teminatlarla yasal görünümlü olarak ithal edilen akaryakıtın iç piyasada satışı üzerinden tahsil edilen ÖTV ve bu ÖTV'ye bağlı KDV'nin ilgili vergi dairelerine ödenmesi yerine haksız gelir elde edilmesi suretiyle yolsuzluk yapmak amacıyla planlı ve organize bir şekilde kurulan ve örgütlü bir şekilde faaliyet gösteren EGEOİL Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının gümrük kaçakçılığı fiiline iştirak ettikleri sonuç ve kanaatine varılmıştır'.

HAYDİ, BİSMİLLAH, KABUL EDİLDİ!

Bütün bu iddiaları yazarken, soruşturma ile ilgili bir gelişmeyi Samsun'dan aldık. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı 2015/30083 soruşturma numarası 2016/8764 esas no ve 20167576 18.10.2016 da Samsun'da yapılan bu vurgun ile ilgili iddianameyi kabul etmiş. Bu soruşturmayla ilgili hangi il de yasal işlem başlatıldıysa bu illerimizdeki ilgili savcılıklarında soruşturmayı yasal zemine dökmesini bekliyoruz. Samsun'daki iddianameye gelince, o iddianamede soruşturma evraklarında aynen şöyle geçiyor:

'Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün 2015/80 fezlekesinin incelenerek, O.Ç., B.İ., Z.Y., T.K., M.K., S.A. ve E.G. isimli şüphelilerin TCK'nın 37/1 maddesi delaleti ile aynı kanunun 207/1 , 43/1,53/1 maddeleri ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/2, 3/10 ve 3/22 maddeleri uyarınca takibat talep edildiği şüphelilerin düzenledikleri sahte teminat mektuplarını idareye ibraz edip bu şekilde aldatıcı işlem ve davranışlarla motorinin gümrük vergilerini ödemeksizin ülkeye soktukları ve ülke içerisinde piyasada sattıkları bu yöntemle haksız çıkar sağladıkları, birden fazla teminat mektubu ibraz ederek atılı suçları zincirleme sureti ile işledikleri ve haklarında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu hususlarına yer verildiği, Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2016/622 değerlendirme numaralı,2016/767 esas numaralı 25/10/216 tarihli esas numaralı 25/10/2016 tarihli tarihli kararı ile mezkur iddianamenin kabul edilerek kovuşturmaya başlandığına karar verildiği anlaşılmıştır.

Evet sevgili okurlarım, anlaşılacağı üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı bu kirli kazancı Yüce Türk Adaleti’nin takibine almış! Umudumuz ve de beklentimiz diğer savcılardan da vira bismillah demesi. Bekliyoruz, bekleyeceğiz...

DEĞERLİ OKURLARIM, 28-EKİM-2017 TARİHLİ  “VİCDAN PINARINIZDA MI KURUDU BEYLER” BAŞLIKLI YAZIMIN SAHTE TEMİNAT MEKTUPLARINA RAĞMEN İTHALAT BÖLÜMÜNÜ TEKRAR HATIRLATMAK İSTERİM.

SAHTE TEMİN MEKTUPLARINA RAĞMEN İTHALAT

Teminat sahteciliğine ilişkin ilk ihbarın yapıldığı 15.06.2015 tarihinden Ege Oil firmasının akaryakıt ithalatlarında kullanmış olduğu 325.000.000 TL değerindeki teminatların sahte olduğu hususlarının tespit edildiği 04.08.2015 tarihine kadar yaklaşık 2 aylık gibi bir sürede, mezkûr firma hakkında yapılan ve içerdiği bilgiler itibariyle olayın ortaya çıkmasını sağlayacak nitelikli bilgiler içeren birden fazla ihbar mektubuna rağmen, Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce ihbar mektuplarında açıkça belirtilmiş olmasına karşın, ihbarlara rağmen Ege Oil Akaryakıt Ürünleri  Sanayi ve Ticaret A.Ş adına Samsun Gümrük Müdürlüğü’nce işlem gören toplam 11 adet beyanname ile 42.580.846,65 ÖTV tutarında 20.704.827 litre motorin ithalatı gerçekleştirildiği görülmüştür.

TEMİNAT MEKTUPLARININ SORGULANMASI İÇİN, ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLİ BANKAYA NE ZAMAN SORMUŞ? TARİHE DİKKAT! 05.08.2015 

YUKARIDAKİ YAZIYI NİÇİN HATIRLATTIĞIM  HERHALDE ANLAŞILMIŞTIR.

İŞTE O BELGE:

img218.jpg

 

- YAZARIN NOTU - 

BAKANLIKTA YAKLAŞIK 140 PERSONELİN KURUMLA İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ; BUNLARDAN 10’UNUN ANKARA’DA, 6’SININ İSTANBUL’DA VE 3’ÜNÜN DE BURSA’DA OLDUĞU İDDİA EDİLMEKTE... 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
10 Yorum