1. YAZARLAR

  2. Aykut Onur KALAYCI

  3. KANATLI VURGUNA YASAL KALKAN
Aykut Onur KALAYCI

Aykut Onur KALAYCI

Yazarın Tüm Yazıları >

KANATLI VURGUNA YASAL KALKAN

A+A-

-KANATLI VURGUNA YASAL KALKAN-

GÖZÜNÜZ AYDIN BUĞDAYCILAR

BUĞDAYIN KIRIĞI, FAKİRİN FATURASINA EKLENDİ!

BU KIZGINLIK NİYE SAYIN BÜROKRAT?

Başlıkta yazdım ama bir daha duyurayım. Çünkü söyleyeceklerimi dört gözle bekleyen, kulaklarını tilki misali yukarıya dikerek Ankara’dan gelecek sonucu duymak için can atan bazı kişiler var. Evet! ‘KANATLI HAYVAN BESLEYECEĞİM’ diye TMO’dan (Toprak Mahsulleri Ofisi) kırık yem (yemlik buğday) alan ve bu alım işlemi sonucu “ EŞ DEĞER” eşya kullanım hakkı verilip ülkeme 1. sınıf buğdayı sokan, o buğdayı da piyasaya sürüp haksız kazanç sağlayanlara müjde!

Sayın vurguncular (pardon yanlış oldu) sayın firma yetkilileri beklediğiniz karar çıktı. Hatta devletin Resmi Gazetesi’nde 4 Aralık 2012 tarihinde de yayımlandı. Başta, bana ve birçok uzmana göre yaptığınız katakullinize yasal zemin hazırlandı. Peki, ne mi oldu? Sırtınızı pamuk gibi koltuklarınıza dayayıp, puronuzu tüttürüp, kahvenizi höpürdeterek okuyun yazdıklarımı.. Bakın sizin için nasıl bir karar alındı? Okuyun avuçlarınızı kaşıya kaşıya…

Müfettişler inceliyordu..

Bundan önceki yazılarımda sıkça yer alan, dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ithali yapılan buğdaylardan sıkça söz etmiştim. Konuyu bir hatırlayacak olursak eğer, Türkiye’nin tanınmış bir firması Ekonomi Bakanlığı’ndan almış olduğu dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ihracatını gerçekleştireceği kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere kırık buğday (yemlik buğday) belgesi alır. Bu firma bahse konu kırık buğdayı TMO’dan temin eder. Böylece de firmanın eş değer eşya kullanım hakkı doğar. Firma bu hakkını kullanarak tonlarca 1. sınıf buğdayı Türkiye’ye getirir. Getirilen buğday, Türkiye genelindeki birçok un fabrikasına satar. Konu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na aks edince soruşturma başlar. Bakanlığın Başmüfettişliğine görev verilir. Müfettişlerin ilk incelemesinde de, haksız kazancın milyonlarca lira olduğu ortaya çıkar. Detaylamasına yapılan araştırmalarda bu işi yalnız bir firmanın değil, birçok firmanın yaptığı anlaşılır. Ama inceleme devam ederken Ekonomi Bakanlığı “Dâhilde işlem rejimi kapsamında yapılması gereken değişikliği” Bakanlar Kurulu’na getirir.

HAYIRLISI OLSUN!

Ekonomi Bakanlığı’nın getirdiği değişiklikler, 4 Aralık 2012 tarihli 28487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Karar da aynen şu değişikliklere yer verilir:

MADDE 1 - “Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dâhilde işleme izin belgesi kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dâhil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Kararın 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dâhil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler, bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılır.”

İÇİNE SİNDİREBİLEN VAR MI BUNU?

Şimdi söz sırası bende sevgili okurlarım.. Lütfen yukarıda örneğini verdiğim firmanın yaptığına bakarak anlamaya çalışın beni. Dâhilde İşlem Rejimi kapsamında yapılan değişiklikle, daha önce 8’libaz da gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan kırık buğday, 12’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyona alınıyor. Yani soruşturma geçiren ve haksız kazanç elde eden firmaya yönelik suçlamalar böylelikle suya düşürülüyor. Başka bir deyişle, bir sürü firmaya uygulanmak istenen cezalar da affa uğratılıyor. Devletin müfettişlerinin ‘Usulsüzlük Var’ dediği raporlar havada kalmış oluyor. Lütfen ama lütfen ‘yazdıkların yanlış’ diyen varsa söylesin o zaman ben herkesten özür dileyeceğim buradan. Sayın yetkililer size sesleniyorum. Var mı değişiklikleri içine sindirebilen? ‘VAR’ dediğiniz düzeltmeyi aynen köşemde yayınlayacağım. Bekliyorum…

Kızan bürokratlara duyurulur!

Sevgili okurlarım, sitemizde özellikle de benim köşemin altında siz okuyucularıma yorumlarınız için yer ayırıyorum. Çünkü sizin yorumlarınız, hem bana moral veriyor hem de önümü görmeme ciddi anlamda yardımcı oluyor. Yorumları ben ve arkadaşlarım önce ince bir elekten geçiriyoruz. Küfür-hakaret içermeyen-kişinin özel hayatına zarar vermeyen,-kişi hak ve özgürlüklerine saldırı niteliğindeki yorumlar hariç diğer tüm yorumları sitemize girmeye çalışıyoruz.

Özellikle görevi başında geçimlerini sağlayan kamu görevlileriyle ilgili olarak hakaret-küfür olmayan yorumları da tek tek elden geçirmek suretiyle yerine getiriyoruz. Bir tek kendimle ilgili gönderilen maillere hiç dokunmuyorum. Hatta son yazımın altında da, bana beddua eden kişinin yorumunu bile yayınlıyorum. Üzülerek görüyorum ki, bazı bürokratlar yorumlardan alınganlık gösteriyorlar. Bu bürokratlar unutmamalıdır ki; bu yorumları basın etik ahlak ve kuralları içerisinde yayınlıyorum. Yorumlar ile ilgili daha önce yoruma muhatap olanlarla yasal süreçler de yaşadık. Ama mahkemelerin hepsinden takipsizlik kararıyla çıktık. Bu da haklılığımızı, yani yorum yayınlamanın basın-yayın etik kuralları çerçevesinde doğal olduğu anlamını taşıyor. Çok kızan bürokratlara duyurulur. Yine yorumlardan birinde, dâhilde işleme ile ilgili gümrüklerde bir takım olumsuzluklardan söz ediliyor. O yorumcumuza da, Etki Haber sitemizde yazdığım dâhilde işleme ile ilgili usulsüzlükleri bir kez daha okumasını öneriyorum.

MİNİK KUŞ’ UN İSTANBUL FISILTILARI...

Bizim minik kuş, yağmur demiyor çamur demiyor İstanbul-Ankara arası mekik dokuyor. İstanbul Gümrüklerinde olup biteni anlatıp duruyor. İşte bugün minik kuşu kabul günüm. Bakın Minik Kuş’a göre İstanbul’da neler oluyor neler…..

‘Aykut Bey İstanbul Atatürk Havalimanı C terminalinde görevli bir memur var, adam yıllardır aynı yerde görev yapıyor. Bizim sahipsiz gümrükçülerin yerleri değiştirilirken, o çınar ağacı gibi hep yerinde kalıyor. Bu zatın burada uzun süre görev yapmasının sebebi acaba nasıl açıklanabilir?’

Yine AHL Gümrüğü’nde A.S.  O…Y Gümrük Şirketinin elemanı olarak bilinen bir şahıs var ve bu şahsın korsan bir gümrükçü olduğu da iddia edilmektedir. İlgili yetkililerin bu şahısla ilgili araştırma yaptıkları takdirde kendilerini bir yere doğru götürebileceği kanaatindeyim!

Hoş geldiniz!

Etkihaber.com sitemizde, A9 TV’de yorumcu olarak görev yapan Damla Pamir ve Aylin Kocaman yazar kadromuza katıldılar. Her iki yazar arkadaşıma da, aramıza hoş geldiniz der sizlere de güncel yazılarını okumanızı tavsiye ederim. Her iki arkadaşımın da yazılarıyla sitemize güç katacaklarına inancım tam. BAŞARILAR!

YAZARIN NOTU

1-) Daha önceki yazılarımda bahsettiğim, deri ihracatıyla uğraşan O....N FİRMASI Z.D. başkanlığında gümrükte işlerini yürütmeye başlamış! İlgilisine buradan duyurulur.

2-) Türk Gümrüklerinde iş yapan başta firmalar olmak üzere, gümrük müşavirlerinin bazı şikâyetleri tarafıma ulaştı. İddiaya göre; Bölge Müdürlüğü’ndeki yöneticilerle görüşen firmalar gümrük işlemleriyle ilgili sorunlarını ilettiklerinde yöneticilerin klasik söylemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sorunlarla ilgili sorulara cevap vermeyen yöneticiler ‘Sistem’ bahanesine sığınıyorlar. Şikâyetlere verilen cevaplar ise, ‘Makine Böyle Diyor’ oluyormuş. İyi de “Madem her şeyi sistem yapıyor, madem makineyle yapılıyor, o zaman bölge müdürlüklerine ne gerek var? Çalışanlara ne gerek var? Ankara merkezden de bir güzel her şeyi idare edersiniz zaten geçmişte Halkalı Gümrüğü’nde dâhilde işleme kapsamında yapılan ihracatta yarattığınız yavru beyannameler gibi..” Haksız mıyım?

3- ) Çoook yakında büyük bir gümrüğümüzde ilgili olarak, sürpriz bir gelişme yaşanacaktır! Benden söylemesi..

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
16 Yorum