Av. Mustafa ÇOBAN / ETKİHABER

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

PAYLI MÜLKİYETE KONU EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ

02 Ocak 2012 Pazartesi 10:00

-PAYLI MÜLKİYETE KONU EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ-

Paylı mülkiyet, bir mal üzerindeki mülkiyet hakkının paylı olarak birden çok kimseye ait olması hali olarak tanımlanmaktadır. Medeni Kanun’un paylı mülkiyetin hukuki yapısını açıklayan 688. Maddesi’nin birinci fıkrasına göre de, paylı mülkiyet birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Pay kavramı, paylı mülkiyet ilişkisinin temel ve ayırt edici unsurudur. Paylı mülkiyete konu eşyanın fiziksel yapısında açığa çıkmayan pay, bir yandan bağımsız bir malvarlığı objesi olma niteliği taşırken, diğer yandan mülkiyet hakkından kaynaklanan yetki ve ödevlere katılmanın ölçüsünü ifade eder.

Paylı mülkiyete konu olan eşya üzerinde, paydaşların hepsi birlikte sahibi olduğu, eşyanın her zerresine yayılmış bulunan, tek bir mülkiyet hakkı vardır ve burada mülkiyet hakkı değil; mülkiyet hakkından doğan yetkilerden bazıları bölünmüştür. Böylece paydaşlar, mülkiyet hakkından doğan, bölünebilir nitelikte olanları, payları oranında tek başlarına; bölünemez nitelikte olanları ise diğerleri ile birlikte kullanabilirler.

Paylı mülkiyetin kısaca değindiğimiz bu karmaşık hukuki yapısının, gündelik hayatta çeşitli sorunları da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Bu sorunlar büyük ölçüde yönetim, yararlanma ve kullanmaya ilişkindir. Paylı mülkiyete konu eşyanın kiraya verilmesi neticesinde ortaya çıkan hukuki sorunlar da, paylı mülkiyet hukukunda özel bir yer işgal eder.

Sonuç olarak; paylı mülkiyete konu eşyanın kiraya verilmesi çerçevesinde ortaya çıkan hukuki sorunlar, paylı mülkiyetin soyut özellikleri ve karmaşık hukuki yapısının doğal bir sonucu olarak görülmelidir. Paylı mülkiyete konu eşyanın kiraya verilmesi veya mevcut kira sözleşmesinin sona erdirilmesi, kural olarak, paydaşların pay ve paydaş çoğunluğuyla bu yönde karar vermelerini gerektirir. Gerekli çoğunlukla karar alınmış olmaksızın paylı malın kiraya verilmesi halinde, kira sözleşmesine taraf olmayan paydaşlar, sözleşmeye sonradan icazet vermedikçe, kiracıya karşı el atmanın önlenmesi ve istihkak davaları açabilecekleri gibi, şartları varsa, ecri misil de talep edebilirler. Kiraya veren paydaş da diğer paydaşların uğradığı zararları tazmin etmeli; elde ettiği kira bedellerini ise vekâletsiz iş görme hükümlerine göre diğer paydaşlara ödemelidir. Kira sözleşmesine taraf olan paydaşlar ise, herhalde sözleşmeye bağlı olup, diğer paydaşların kiracının paylı malı kullanmasını engellemeleri halinde, kiracıya karşı sözleşme gereğince sorumludurlar.

Bu yazı toplam 37271 defa okunmuştur.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
11 Aralık 2017 Pazartesi
Aykut Onur KALAYCI
EGELİ ETKİHABER
ÖZEL HABER