1. YAZARLAR

  2. Aykut Onur KALAYCI

  3. DEVLET İÇİNDE DEVLET OLUR MU?
Aykut Onur KALAYCI

Aykut Onur KALAYCI

Yazarın Tüm Yazıları >

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLUR MU?

A+A-

 

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLUR MU?

 

ZEKİ MÜREN'DE BİZİ GÖRECEK Mİ?

 

2001 senesinde Yılmaz Erdoğan'ın meşhur ‘VİZONTELE’ isimli filminde, Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakterinin unutulmaz repliği oldu bu yazımızın 2. başlığı. ‘Nasıl yani?’ derseniz.

Başlayalım bilgisayarın tuşlarına vurmaya..

 

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ!

 

Uzun zamandır süren kurum içi çekişmelerin bugünlerde (bence özellikle muayene-muhafaza-kaçak şube kadrolarının bir türlü yetki alanlarını belirleyip anlaşamaması sebebi ile) artık başka bir boyuta evrildiğini adım adım görüyoruz.

 

Önce Yalova'da sonra Aktaş, Dilucu derken asıl bomba geçen geçen hafta İzmir'de patlayıverdi. Ama ne bomba. Düşünülmeden imzalanmış adeta bir akıl tutulması. İzmir'de Valilik makamı onayı ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü gümrüklü saha içinde resmi olarak ofis tahsisi, araç giriş/çıkışı ayrıca X-ray kullanım izni, yolcu listeleri, devamında gümrüklü sahaya giren/çıkan tüm araç/konteyner ve eşya listeleri talep ediyor. İş bununla da kalmıyor.

 

Kapıkule'de ise saha dışından bildirim sureti ile yüzlerce araç bildirimi yapıldığı, Gürbulak'ta ise halen gümrüklü sahada onlarca (100’e yakın) jandarma biriminin bulunduğu ortaya çıkıyor. Yani tüm bu anlatılanlarla İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet mensubu kadroların gümrüklü sahalar içinde konuşlanması isteniliyor. Bu istekler valilik makamı onayı ile yapıldığı içinde bölge müdürleri bu kararlara uymak zorunda kalıyor.

 

BAKIN KANUN NE DİYOR?

 

Oysa gümrüklü sahalarda yetki ve sorumluluğun Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük birimlerine ait olduğu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümlerinde açıkça belirlenmiş ve hatları çizilmiştir. Ayrıca bu hususta Temel kaynaklardan bir diğeri de 1 numaralı CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİDİR...!

 

Konuya geniş perspektifte bakacak olursak ilave edilecekler de aynen şunlardır:
 

-Gümrük adli kolluğunun ayrı bir uzmanlık gerektirdiği

 

- Gümrük mevzuatının sadece adli kolluk mevzuatına hâkim olmakla çözülemeyeceği ve özellikle muayene memuru kadrosunun uzmanlık alanının bu konu olduğu

 

-Çok başlılığın cari anlamda kaos yaratacağı

 

- İhracatta bindelik oranlardaki artışların bile ne denli önem kazandığının aşikarken belirsizlik ortamının sadece iç ve dış düşmanlarımızın ekmeğine yağ süreceği hususlarıdır.

 

TABİİ Kİ HEPSİNE GÜVENİMİZ SONSUZ AMA...

 

Muhakkak ki, başta uyuşturucu ve tüm yasak ve zararlı veya kaçak eşya ve maddelerin takip ve yakalanması, devletin tüm birimlerinin ortak görevidir. Ve bizlerde devletin bu tüm birimleri ile hep gurur duyduk, onlara güvendik. Ama diğer yandan hareket alanı belirlenmiş sınırlar aşıldığında da yetki karmaşalarının bir zaman sonra kaosa sebep olduğu günleri de unutamadığımızdan, bir yanımız olan bitenden tedirgin oldu!

 

Doğal olarak yukarıda anılan gümrüklü sahalarda kanunen denetim ve yakalama yetkisi ve hak sahibi gümrük birimleri, her ne kadar kendi aralarındaki çekişmeler olsa da bu durumda ortak bakış açısında birleşiverdiler.

 

BUNDAN EMİN DEĞİLİM

 

Tarafıma gelen bilgi ve belgelerin birinde, bir okurumun “Ne yani muayene memurları, muhafaza ve kaçakçılık birim mensupları da, cinayet- gasp vs. gibi Emniyet birimlerinin işlerini de yapabilecek mi?” diye sorunca, başlıktaki anekdot aklıma geliverdi ve  gülümsedim. Bu günlük umarım birlikte gülümseriz diye sizlerle paylaştım. Ama yakın gelecekte de gülümseyebilir miyiz, işte bundan emin değilim.

 

Şahsen; göreve başladıkları günden bugüne kadar her ortak ve/veya müstakil yakalama haberlerinde ve operasyonlarda İçişleri ve Ticaret Bakanlarımıza olan minnetlerimizi gururla iletmiş biri olarak (ki bizi takip ettiklerinden haberdarız) bu sefer ilk kez endişelendim.

 

Ola ki bu iki gurur kaynağımız olan Bakanlık birimleri yetkilerini diğeri üzerine tahakküm aşamasına getirirse, bu durumdan ister istemez doğacak kırgınlık ve bunun da getirisi çekişmenin ancak ülkeye zarar verebileceğini de hissedip, düşünmeleri gerektiğine inanıyorum.

 

AMA BİZİ HİÇ GÖRMEDİ

 

Başlık esprisinden yola çıkarak biliyoruz ki, ekranlarda biz Zeki Müren’i gördük ama o bizi Zeki Müren hiç ama hiç görmedi. Oysa bunca dünyevi sıkıntının hep başımızda olduğu bu günlerde, en çok ihtiyacımız olan birbirimizi görmek / hissetmek / paylaşmak..

 

‘KUVVETLER DENGESİ’ ÖNEMLİ

 

Başta Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a konuya birde izahına gayret etmeye çalıştığım Kuvvetler Dengesi açısından bakmaları ve aklı selim ve tecrübe sahibi paydaşları/yardımcıları/danışmanları/ombudsmanları ile konu hakkında fikirlere kulak vermeleri hususunda gereğini arz ederim.

 

Bu konuda, sitemiz etik kuralları çerçevesinde siz okurlarımın da katılımını ve ortak görüşlerinden doğacak sesin yükselip üst makamlara duyurulması hususunda yardımlarınızı rica ederim.

 

UZUN ADAM’IN BÜYÜK İŞLERİ VAR!

 

Ve sakın unutmayalım. Onca yükle boğuşan, Uzun Adamı da geçmişte olduğu gibi yine yalnız bırakmamış olup, bu ‘aslında çok basit’ konuyu da çözmek külfeti ile uğraşmak zorunda bırakmayalım.. derim!!

 

Siz ne dersiniz, Sayın okurlarım?

Yukarıda kanunda, nizamdan söz ettik biraz açalım.

Bakın Cumhurbaşkanlığının o kararnamesi ne diyor?

 

1-Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) (10.07.2018 t. 30474 s. R.G.)

 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

 

MADDE 451- (1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek,

b) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek,

c) Yatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ç) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,

d) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibini yapmak,

e) Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı ile müşterek operasyon yapmak,

f) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak,

g) Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi akışına dayalı veri tabanları oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Gümrükler Genel Müdürlüğüne ve Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne iletmek,

ğ) Adli kolluğa ilişkin olarak kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen görevleri yapmak,

h) Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerini kurmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Taşra teşkilatı

MADDE 465- (1) Bakanlık taşra teşkilatı bu bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile her ilde kurulan ticaret il müdürlükleri ve 3218 sayılı Kanuna göre tespit edilen serbest bölgelerde bakanlık tarafından kurulan serbest bölge müdürlüklerinden oluşur. Taşra teşkilatının birimleri ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(2) Serbest bölge müdürlükleri doğrudan Bakanlığa bağlıdır.

 

Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 508 - (1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilir.

Gümrük Kanunu

 

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

 

13. “Gümrük kontrolü” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları;

 

Biz milletçe polisimizi, askerimizi, gümrükçülerimizi çok seviyoruz. Amacımız ne kırmak ne dökmek. Ama eğer ortada bir sorun varsa, onu da vatanını seven bir gazeteci olarak satırlara dökmek boynumuzun borcu. Umarım bu sorun iki değerli bakanın yapacağı görüşme veya görüşmeler sonucunda bir hal yoluna konulur.

Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun...!

....................................

Değerli okurlarım, yazımın konusu ile ilgili olarak (GMPD) Gümrük Muhafaza Personeli Derneği’nin kamuoyu açıklamasını da aşağıda sizlerle birebir paylaşıyorum:

 

GÜMRÜK MUHAFAZA PERSONELİ DERNEĞİ

Kamuoyu Açıklaması :

KOLLUK KUVVETLERİNİN KENDİ GÖREV ALANINDA HİZMET ETMESİ

Gümrüklerde ticaretin hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesi ile yasal olmayan ticaretin engellenmesi, devletimizin bütünlüğünü tehdit eden, terör örgütlerinin gelir kaynağı olan; başta uyuşturucu, silah ve tütün mamulleri ile diğer kaçak eşyaların ülkemize yasal olmayan şekilde girişine engel olan gümrük muhafaza personeli 1859 yılından beri özveri ile çalışmaktadır.

Gümrük Muhafaza personeli gümrüklü yer ve sahalarda kaçakçılığın men – takibi ile soruşturmasında görevli, Ceza Muhakemesi Kanununda dört adli kolluk biriminden birisi, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatlarına göre 7/24 çalışma esasına göre mesleğini icra eden, tüm Türkiye gümrük bölgesinde operasyonel faaliyetlerde bulunan, gümrük sahalarında herhangi bir arama kararına ihtiyaç duymadan her türlü eşya, araç ve şahsı arama yetkisine sahiptir.

Ancak son zamanlarda; Ambarlı, Yalova, Mersin ve son olarak İzmir limanlarında yer alan gümrüklü yer ve sahalarda çalışma yapmak, yapmış oldukları çalışmaların takip ve kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla emniyet personelinin Valilik Makamından alınan Onay ile görevlendirildiği ve görevlendirilen emniyet personeline her türlü teknik imkân konusunda kolaylık sağlanması amacıyla Gümrük Müdürlükleri ve Liman İşletme Müdürlüklerinin bilgilendirildiği anlaşılmıştır.

Liman ve sınır kapılarında yetkilerin gümrük muhafaza personelinde olduğuna dair mevzuatlara ilişkin bilgiler ise şöyledir;

  1. 10.07.2018 tarihli, 30474 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi‘nde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne; Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek. Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek görevi verilmiştir.
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 9. Maddesinde; Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal el konulur hükümleri amirdir.
  • Gümrük Yönetmeliğinin 72. Maddesinde; Gümrüklü sahaların giriş-çıkış noktaları ile görevin gerektirdiği diğer noktalarda gerek duyulması halinde nöbet yeri ve saha devriyesi oluşturabilirler. Gümrük muhafaza hizmetleri 24 saat esasına göre yürütülür denilmektedir.
  • İl İdaresi Kanununun 11/Ç. Maddesinde Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri değiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir hükmü amirdir. Yine aynı kanuna bağlı Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında YönetmeliğinArama Yetkisi” başlığı altında yer alan 8. Maddede; Aramalar gümrüklü alanlarda gümrük ve gümrük muhafaza diğer sahalarda ise kolluk görevlileri tarafından yapılır hükümleri bulunmaktadır.

GÜMRÜKLÜ SAHALARDA YETKİ KANUNEN GÜMRÜK MUHAFAZA’DADIR

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile 4 adli kolluğun yetki ve görev alanı belirlenmiş olup, her kolluğun kendi sorumluluk sahasında görevini yerine getirmesi asli görevidir. Yukarıda bahsedilen mevzuat göz önüne alındığında gümrüklü yer ve sahalarda yetkili kılınan Gümrük Muhafaza Teşkilatının görev sahasını başka bir kolluk teşkilatı ile paylaştırılmaya çalışıldığını izlemekteyiz.

Unutulmamalı ki tüm kurumlar Devletimize ve Türk Milletine hizmet etmek için kurulmuştur. Kurumlara tarihi çalışmaların getirdiği milli hafızayı ve görev sahasındaki kritik önemini görmezden gelmek memleketimize hizmet etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kadim bir kurumu olan Gümrükler Muhafaza Teşkilatının saygınlığına ve personelinin devletine hizmet edecek moral motivasyonuna zarar verilmemesi temennisiyle, liman ve sınır kapılarına Valilik Onayı ile görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin liman ve sınır kapılarındaki görevlendirilmesinin iptal edilerek, gümrüklü yer sahalarda mevzuatın yetki verdiği gümrük muhafaza personelinin hâkim kılınması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

GMPD / Gümrük Muhafaza Personeli Derneği

 

-YAZARDAN ÖNEMLİ NOT-

HAYDİ İSTANBUL 'MEVA' İÇİN HAREKET GEÇ!

Emekli olduğum Gümrük Camiasının da şuan gündeminde olduğu kıymetli bir meslektaşımızın sevgili evladı ‘MEVA’ için İstanbul kampanyasına tüm meslektaşlarımı katılmaya davet ediyorum.

Meva önce Allah’a, sonra ailesine, şimdi de bize emanet.

Haydi İstanbul harekete geçme zamanı..!

 

 

 - YAZARDAN SON DAKİKA GECE NOTU-

MURATBEY Gümrüğü’nde rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

Şimdi de tekstil tırının içerisinde Sigaraların ne işi var?.

...........................................

**YAZARDAN SON DAKİKA KULİS BİLGİSİ**

İstanbul’un bazı gümrüklerinden ithal edilemeyip mahrece iade edilen çeşitli eşyaların Bulgaristan üzerinden gayet saygın bir operasyonla Muratbey Gümrüğü denetimindeki bazı antrepolara giriş yaptığı bana gelen iddialar arasında.. Benden de ilgililerine duyurması..

Gerisini kendileri bilir, bizde onların bildiklerini takip ederiz.

...................................

-YAZARDAN FLAŞŞŞ NOT-

Mersin Gümrüğü’nün denetimindeki bir antrepoya konulması yasak olan Çaylar nasıl koyuldu?

Nasıl duruyor?

...........................

-YAZARIN NOTU-

Değerli okurlarım, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı tarafından gerçekleştirilen dev operasyonda 1 TON 197 Kilo Captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Bu başarılı operasyonla ilgili olarak tarafıma ulaşan diğer önemli detaylar ise şöyle;

Suriye’den gelip Arap yarımadasına gitmek için ülkemizi transit güzergâh olarak kullanmak için işlem gören konteyner, risk analizleri kapmasında değerlendirilerek X-ray taramasına tabi tutulmuş ve şüpheli görüntü tespit edilince de narkotik dedektör köpekleri ile aramaya tabi tutuldu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine makine cinsi eşyanın tabanına gizlenmiş şekilde toplamda piyasa değeri 500 MİLYON TL olan 1 Ton 197 kg captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla alakalı olarak 3 kişi gözaltına alınarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor..

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
154 Yorum